MALİYE ÖNLİSANS PROGRAMININ AMACI

Bilginin, ihtisasın, tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda bu gereklere uygun mali bilgilerle donatılmış, önlisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla mali konulardaki gelişmeleri izleyerek özellikle iktisat, muhasebe ve mali hukuk ağırlıklı bir programla, kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanlarında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN EĞİTİM ÖĞRETİM MODELİ  

Yüksekokulumuz bünyesine 2012 yılında dahil olan Maliye programında; geçtiğimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere toplam dört dönem boyunca teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir müfredat uygulanmakta olup, tüm dersler kampüs içerisindeki dersliklerde verilmiştir.

Eğitim ve öğrenci odaklı bir yükseköğretim kurumu olarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Mesleki Uygulama Eğitimi kapsamında 3+1 modeline geçilmiştir.

Mesleki Uygulama Eğitimi; Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, “İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması” dersi adı altında pekiştirmek üzere kamu / özel kurum ve kuruluşlarda yaptıkları eğitimi tanımlamaktadır.

3+1 Modeli;  öğrencilerin 3 dönem boyunca teorik ve uygulamalı dersleri Meslek Yüksekokulunda aldıkları, son dönem ise bir işyerinde tam zamanlı çalışarak uygulama yaptıkları mesleki uygulama eğitim modelini ifade etmektedir.

3+1 modeli kapsamında öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem veya sonraki dönemlerde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.85 (49.83) olması şarttır. Bu şartı sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan Mesleki Uygulama Eğitimine gidemezler.

Mesleki uygulama eğitiminden yararlanmak isteyen ve başarı şartını yerine getiren öğrenciler, Yüksekokul Mesleki Uygulama Eğitim Komisyonuna bir dilekçe ile başvurur. İşyeri kontenjanlarına göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından eğitime kabul edilir.

 

PROGRAM MEZUNLARININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Dünyada ve ülkemizde işletmeler bazında artan potansiyel ve teknolojik gelişmeler bu konuda yetişmiş insan gücünün özellikle de yetişmiş ara eleman gereksiniminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Program mezunları, başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, bankalar, özel sektör işletmelerinin mali işler veya muhasebe finansman departmanları gibi bir çok alanda istihdam olanaklarının dışında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak kendi bürolarını açma imkanına da sahiptir.