YETERLİLİKLER
Maliye1-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma 2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma 3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme 4-Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel , kültürel ve etik değerlere sahip olma 5-Mesleği ile ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanma 6-Mesleği ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliği kazanma 7-Maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda güncel bilgi ile desteklenmiş kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak 8-Maliye ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanma 9-Maliye ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma 10-Maliye ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olma 11-Maliye alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alanda ileri bir eğitim düzeyinde ya da benzer alanlarda kullanabilme becerisi kazanma 12-Maliye alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama, kayıt yapma,raporlama, değerlendirebilme becerisi kazanma 13-Maliye alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme yetkinliğine sahip olma14-Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 15-Alanında kullanılan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneği kazanma 16-Alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek amacıyla yeterli düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ